ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส ร่วมแสดงความยินดีเเก่นักเรียนในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
21 มี.ค. 66 เวลา 16:04 น. 656 ครั้ง
นางสาวนุสรอ เทพลักษณ์
พนักงานประชาสีมพันธ์

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ ร่วมเป็นเกียรติพบปะ คณะครูนักเรียน ผู้ปกครองและร่วมแสดงความยินดีเเก่นักเรียนในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ณ โรงเรียนอัลเราะห์มานวิทยา อำเภอระเเงะ จังหวัดนราธิวาส