ผอ.สช.จังหวัด นราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึก นราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
22 มี.ค. 66 เวลา 13:40 น. 49 ครั้ง
นางสาวนุสรอ เทพลักษณ์
พนักงานประชาสีมพันธ์

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เเละชั้นซานาวี ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมพบปะ ให้โอวาทเเละเเสดงความยินดีเเก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน โดยมีผู้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรทั้งสิ้นจำนวน 130 คน ณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส