รอง.ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
22 มี.ค. 66 เวลา 10:37 น. 35 ครั้ง
นางสาวนุสรอ เทพลักษณ์
พนักงานประชาสีมพันธ์

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จำนวน 2 ท่าน ได้เเก่ 1.นายซุลกิพลี  กาแบ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน จังหวัดยะลา 2.นายศุภวิชญ์  ธรรมรัตน์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยมีนายอามีน กะดะเเซผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี (อาคารใต้ถุนเสมาตานี ศธจ.ปัตตานี) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี