สช.นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเปลี่ยนแปลงตราสาร และรายละเอียดกิจการของโรงเรียนดารุลฟิรดาวส์วิทยา
20 เม.ย. 66 เวลา 12:47 น. 388 ครั้ง
นางสาวนุสรอ เทพลักษณ์
พนักงานประชาสีมพันธ์

วันที่ 20 เมษายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานคณะกรรมการตรวจความพร้อมเปลี่ยนแปลงตราสาร และรายละเอียดกิจการของโรงเรียนดารุลฟิรดาวส์วิทยา เพื่อตรวจความพร้อมการขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนดารุลฟิรดาวส์วิทยา ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส