รอง.สช.นราธิวาส เป็นประธานตรวจความพร้อมเปลี่ยนแปลงตราสาร และรายละเอียดกิจการของโรงเรียน
27 เม.ย. 66 เวลา 09:52 น. 471 ครั้ง
นางสาวนุสรอ เทพลักษณ์
พนักงานประชาสีมพันธ์

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานคณะกรรมการตรวจความพร้อมเปลี่ยนแปลงตราสาร และรายละเอียดกิจการของโรงเรียนดารุลฟุรกอน เพื่อตรวจความพร้อมการขยายชั้นเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก  จังหวัดนราธิวาส