สช.นราธิวาส จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
28 เม.ย. 66 เวลา 15:00 น. 382 ครั้ง
นางสาวนุสรอ เทพลักษณ์
พนักงานประชาสีมพันธ์

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในประชุมบุคลากรในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยมีนายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  หัวหน้ากลุ่มงาน เเละบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทางระบบออนไลน์ ผ่าน Application zoom meeting ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส