ผอ.สช นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ และให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5
21 พ.ค. 66 เวลา 15:02 น. 107 ครั้ง
นางสาวนุสรอ เทพลักษณ์
พนักงานประชาสีมพันธ์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ และให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ค่ายที่ 1 ประจำปี 2566 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา ระหว่างวันที่ 12-21 พฤษภาคม 2566 ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์