ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน เเละนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากประเทศอินโดนีเซีย ณ โรงเรียนอิสลามวิทยาทาน
5 ก.ย. 66 เวลา 14:37 น. 28 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

       วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายลุกมาน กอเสง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจคณะครู นักเรียนผู้บริหารโรงเรียน เเละนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากประเทศอินโดนีเซีย ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ ได้แก่ โรงเรียนอิสลามวิทยาทาน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ

ภาพ/ข่าว : เพจประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ || เรียบเรียง : กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์