รอง ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มนักเรียนนักศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5 ก.ย. 66 เวลา 14:43 น. 476 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

       วันที่ 4 กันยายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ภาพ/ข่าว : เพจประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ || เรียบเรียง : กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์