รอง ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 ก.ย. 66 เวลา 14:46 น. 475 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

       วันที่ 5 กันยายน 2566 นายภิญญ า รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาววรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสวนห้องริมน้ำ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม

ภาพ/ข่าว : เพจประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ || เรียบเรียง : กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์