เข้าร่วมโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
11 ก.ย. 66 เวลา 17:51 น. 90 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 11 กันยายน 2566  นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมยะลาสเตเดี้ยม สวนขวัญเมืองยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อนำการกีฬามาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และลดปัญหาสิ่งเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้นักเรียนในการออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง

3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีหมู่คณะมีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทั้งนี้สำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประกอบด้วย ยะลา นราธิวาส สตูล ปัตตานี และสงขลา) ได้ดำเนินการคัดเลือกทีมฟุตบอลของการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในห้วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ทีมฟุตบอลที่เป็นตัวแทนแต่ละจังหวัด ดังนี้

1. ตัวแทนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้แก่ โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา อำเภอบันนังสตา

2. ตัวแทนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนอามานะห์ศักดิ์ อำเภอเมืองปัตตานี

3. ตัวแทนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ โรงเรียนญะบัลนูร อำเภอศรีสาคร

4. ตัวแทนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้แก่โรงเรียนดารุสลามศึกษา อำเภอเทพา

5. ตัวแทนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้แก่ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ คือ นักเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอและจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ทั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ในการจัดการแข่งขัน คือ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมยะลาสเตเดี้ยม สวนขวัญเมืองยะลา และได้รับความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินฟุตบอลจาก ชมรมคณะกรรมการตัดสินฟุตบอลโรงเรียนเอกชนจังหวัดยะลา

ภาพ/ข่าว : สช.จ.ยะลา 

เรียบเรียงกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์