ผอ.สช.จ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินกิจกิจการโรงเรียนเอกชนที่รับครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ
18 ก.ย. 66 เวลา 13:58 น. 614 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินกิจกิจการโรงเรียนเอกชนที่รับครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการรับครูชาวต่างประเทศมาทำการสอนในโรงเรียน และการดำเนินกิจการโรงเรียน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียน โดยมีครูต่างประเทศเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส