ผอ.สช.จ.นราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมสัมมนาวิชาการเปิดประตูสู่ตาดีกา 2023 (Open House)
18 ก.ย. 66 เวลา 14:06 น. 16 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมสัมมนาวิชาการเปิดประตูสู่ตาดีกา 2023 (Open House) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ภายใต้การจัดการศึกษาตาดีกาในโลกยุคดิจิทัล โดยมี ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน และมีพันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว เป็นผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเอกชนจังหวัด - อำเภอ และผู้บริหาร ผู้สอน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รวม 1,000 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา