สช.นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
16 พ.ย. 66 เวลา 21:21 น. 28 ครั้ง
นางสาวนุสรอ เทพลักษณ์
พนักงานประชาสีมพันธ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลและการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียนในระบบ ได้เเก่โรงเรียนผดุงวิทย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕ ถนนเจริญเขต หมู่ที่ ๓ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส