ผอ.สช นรา ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจโต๊ะครู เเละผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
16 พ.ย. 66 เวลา 21:26 น. 17 ครั้ง
นางสาวนุสรอ เทพลักษณ์
พนักงานประชาสีมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายมะยูฮา มามะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโกลก เเละบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจโต๊ะครู เเละผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะจำนวน 1 โรง ได้เเก่สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอิรซาดีย์ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส