นายภิญญา รัตนวรชาติ ผอ.สช.จ.นราธิวาส ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบคัดเลือกโครงการค่ายพรีโอลิมปิกสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 6
11 พ.ค. 67 เวลา 12:35 น. 287 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายภิญญา  รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ นักเรียน ณ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส หนึ่งในสนามสอบของโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ในพื้นที่ชายแดนใต้ ปีที่ 6 โดยมีการจัดสอบ ใน 4 สาชาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และปลูกฝังทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งยังเป็นเวทีการแข่งขันวิชาการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ โดยการสอบคัดเลือกดังกล่าว ก็เพื่อนำผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วม ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ (ค่าย ๑) ในระหว่างวันที่ 12-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ต่อไป