นาย ภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอศรีสาคร
11 พ.ค. 67 เวลา 16:43 น. 299 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น.นายภิญญา  รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กิจกรรมที่ 2 อบรมผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในหัวข้อเรื่อง “การแก้ไขปัญหา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”ในศูนย์การศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอศรีสาคร (สาขาวิทยาลัยการอาชีพรามัน) หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส