นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ
13 พ.ค. 67 เวลา 11:38 น. 35 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมพบปะ มอบนโยบายใน "การประชุมขับเคลื่อนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชน เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ของผู้บริหารและผู้สอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนราธิวาส