นางสาววรรณา บินอาสัน รอง.ผอ.สช.จ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ (กิจกรรมย่อยที่ 3) ค่ายภาวะผู้นำ เสริมสร้างประชาธิปไตย และการอยู่ร่วมกัน ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รุ่นที่ 2
15 พ.ค. 67 เวลา 16:30 น. 15 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น. นายภิญญา รัตนวรชาติ ผอ.สช.จ.นราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาววรรณา บินอาสัน รอง.ผอ.สช.จ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ (กิจกรรมย่อยที่ 3) ค่ายภาวะผู้นำ เสริมสร้างประชาธิปไตย และการอยู่ร่วมกัน ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รุ่นที่ 2 โดยมีพิธีการมอบเกียรติบัตร กิจกรรมส่งต่อคบไฟทางการศึกษา และจบด้วยพิธีปิดโครงการฯตามลำดับ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี