ขอแสดงความยินดีกับ
30 มี.ค. 66 เวลา 09:41 น. 5,513 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฟาตีมะห์​ เซนาน​   นักเรียนโรงเรียน​อัตตัรกียะห์​อิสลา​มียะห์  ได้​คะแนนเต็ม 100​ คะแนน​ วิชาภาษาอาหรับ​  ชั้นอิสลามศึกษา​ตอนต้นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (Islamic National Educational Test : I-NET) ประจำปีการศึกษา 2565