ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
12 เม.ย. 66 เวลา 09:58 น. 5,315 ครั้ง
สช.อ.เมืองนราธิวาส
ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ที่มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เต็ม 100 คะแนน ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น