Congratulations ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
18 ก.ย. 66 เวลา 13:45 น. 3,208 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

Congratulations ???? ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ อำเภอบาเจาะ เป็นอย่างยิ่งกับรางวัล #ชนะเลิศอันดับ1 ???? การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงานวันลองกองประจำปี 2566

• เด็กหญิงยัสมิน เจ๊ะโซะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ห้องเรียนพิเศษ สสวท.

• เด็กหญิงฟิรฮานัน มือรีงิง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ห้องเรียนพิเศษ สสวท.