ขอแสดงความยินดีโรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
25 ม.ค. 66 เวลา 14:28 น. 15 ครั้ง
สช.อ.เจาะไอร้อง
ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเจาะไอร้อง ที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ