ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส เข้าร่วมการแข่งขัน สมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ 20 (20 th World Championship International Competition 2022 At Safari World Bangkok,Thailland)
25 ม.ค. 66 เวลา 20:55 น. 2,154 ครั้ง
สช.อ.เมืองนราธิวาส
ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนโรงเรียนพิมานวิทย์ทั้ง 2 คน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน สมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ 20 (20 th World Championship International Competition 2022  At Safari World Bangkok,Thailland)  ณ ห้องประชุมสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้

ด.ช. อัครวินท์ มามะ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาีที่ 5 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลเหรียญทอง และรางวัลเหรียญ TOPTEN

ด.ญ.นูรอาตีระห์ บินอูเซ็ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และถ้วยจบ LEVEL 10