ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
25 ม.ค. 66 เวลา 21:15 น. 2,499 ครั้ง
สช.อ.เมืองนราธิวาส
ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ ในโครงการ SCB Challenge “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปีที่ 17 ซึ่งนักเรียนได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” ระดับภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 4 คน 

#กล้าใหม่ใฝ่รู้ปีที่17 #SCBChallenge  #รองชนะเลิศอันดับ2 #ระดับภาคใต้