ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์การแข่งขัน Board Game (เกมค้าเพชร Splendor) โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดขายแดนใต้
26 ม.ค. 66 เวลา 12:02 น. 5,229 ครั้ง
สช.อ.บาเจาะ
ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี ???? กับนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ทั้ง 5 คน คว้ารางวัล 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง การแข่งขัน Board Game (เกมค้าเพชร Splendor) โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดขายแดนใต้ วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ????????

????เหรียญเงิน นายฮิลมี มะเซ็ง นักเรียนชั้นมัธศึกษาปีที่ 5/4 สสวท.

เหรียญทองแดง ???? นายอานาส วาสา นักเรียนชั้นมัธศึกษาปีที่ 4/4 สสวท.

เหรียญทองแดง ???? นายอเล็กซ์ เลาะยา นักเรียนชั้นมัธศึกษาปีที่ 4/4 สสวท.

เหรียญทองแดง ???? นายอับดุลฮากิม กาพายะ นักเรียนชั้นมัธศึกษาปีที่ 5/4 สสวท.

เหรียญทองแดง ???? นายนุรอามาน แวกาจิ นักเรียนชั้นมัธศึกษาปีที่ 5/4 สสวท.

????♥️