"ห้องเรียนน่าอยู่ โรงเรียนน่าเรียน ที่นี่นูรุดดิน”
31 ม.ค. 66 เวลา 02:49 น. 5,536 ครั้ง
สช.อ.ตากใบ
ประชาสัมพันธ์

ประกวดห้องเรียนในโครงการ "ห้องเรียนน่าอยู่ โรงเรียนน่าเรียน ที่นี่นูรุดดิน” ณ โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส