ขอแสดงความยินดีโรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์
7 ก.พ. 66 เวลา 09:02 น. 5,325 ครั้ง
สช.อ.เจาะไอร้อง
ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีโรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นและหลบหลีกสิ่งกีดขวาง mbot 2 ของระดับชั้นนักเรียนชั้นป.5-6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโค้ดดิ้งและแข่งหุ่นยนต์ Coding x Robotics Competition for kids ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการดังกล่าว และได้มอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะในแต่ละรายการด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับการเขียน Coding การประกอบหุ่นยนต์ และการแข่งขันหุ่นยนต์ ทำให้เกิดทักษะการคิดที่เป็นระบบและเกิดทักษะอื่นที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และนอกจากนั้นเป็นการเปิดโลกทัศน์พื้นที่แห่งการเรียนรู้ รวมถึงเวทีการแข่งขันให้กับนักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ณ โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์และศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ จังหวัดปัตตานี