ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อรถยนต์บรรทุก  เครื่องยนต์ดีเซล  ขนาด  ๑  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน  ๑  คัน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖  โดยวิธีคัดเลือก
29 ส.ค. 66 เวลา 18:23 น. 568 ครั้ง
นางสาวพรพิรา ดอเลาะ
พนักงานพัสดุ

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อรถยนต์บรรทุก  เครื่องยนต์ดีเซล  ขนาด  ๑  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน  ๑  คัน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖  โดยวิธีคัดเลือก