ระบบบริการประชาชนด้านการศึกษาเอกชน เปิดใช้งานแล้ว
29 ม.ค. 67 เวลา 15:57 น. 432 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบงานทะเบียน สำหรับโรงเรียนเอกชนให้รองรับการศึกษาระดับปฐมวัยและงานบริการประชาชนด้านการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้พัฒนางานบริการประชาชนด้านการศึกษาเอกชนเสร็จสมบูรณ์แล้ว และพร้อมเปิดให้ใช้งาน ดังนี้

1. ระบบสืบค้นข้อมูลโรงเรียนเอกชน SCHOOL (URL: https://school.opec.go.th/) เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ

2. ระบบการประชาสัมพันธ์โรงเรียน (INFO) เพื่อให้โรงเรียนสามารถลงข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนของตนเองได้ โดยผ่านระบบ Single Sign – On (URL: https://sso.opec.go.th/)

3. ระบบสมัครงานสำหรับโรงเรียนเอกชน (JOB) ผ่านระบบ Single Sign – On เพื่อให้โรงเรียนสามารถลงประกาศรับสมัครงาน เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาตรวจสอบรายละเอียด และประชาชนสามารถฝากประวัติของตนเองเพื่อให้โรงเรียนเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ URL: https://job.opec.go.th/