"เพิ่มโอกาสทางการรับรู้ สู่ความสำเร็จของเด็กบ้านเรากันน่ะครับ"
18 มี.ค. 67 เวลา 11:23 น. 331 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจนะครับ

"เพิ่มโอกาสทางการรับรู้

สู่ความสำเร็จของเด็กบ้านเรากันน่ะครับ"