ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม
11 เม.ย. 67 เวลา 16:18 น. 552 ครั้ง
นางสาวอานีรา ยูโซะ
พนักงานด้านกฎหมาย

ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2565, ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ตามประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เพื่อมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี, ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดตามประกาศฯ ดังแนบ