ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโก-ลก โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
24 เม.ย. 67 เวลา 14:03 น. 307 ครั้ง
นางสาวพรพิรา ดอเลาะ
พนักงานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโก-ลก โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567