ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
26 เม.ย. 67 เวลา 10:53 น. 319 ครั้ง
นางสาวพรพิรา ดอเลาะ
พนักงานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 1__จังหวัดนราธิวาส.pptx