สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 ปีงบประมาณ 2567
3 พ.ค. 67 เวลา 11:11 น. 472 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

✨ประชาสัมพันธ์  ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส #ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ #PreOlympicCamp6✨