ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโก-ลก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๗  โดยวิธีคัดเลือก
7 พ.ค. 67 เวลา 10:58 น. 291 ครั้ง
นางสาวพรพิรา ดอเลาะ
พนักงานพัสดุ

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก