ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานก่อสร้างสิ่งประกอบอาคาร สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยวิธีคัดเลือก
7 พ.ค. 67 เวลา 15:24 น. 296 ครั้ง
นางสาวพรพิรา ดอเลาะ
พนักงานพัสดุ

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  งานก่อสร้างสิ่งประกอบอาคาร สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก