ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมภายในสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ(ชั้นที่ ๒ )
16 ธ.ค. 65 เวลา 13:35 น. 32 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมภายในสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ(ชั้นที่ ๒ )