ประะกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน โดยวิธีคัดเลือก
20 ธ.ค. 65 เวลา 16:05 น. 83 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ประะกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน โดยวิธีคัดเลือก