ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ โดยวิธีคัดเลือก
21 ธ.ค. 65 เวลา 17:24 น. 56 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ โดยวิธีคัดเลือก