ผลการสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 เม.ย. 66 เวลา 14:31 น. 3,560 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566