ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม
8 พ.ค. 66 เวลา 17:49 น. 3,956 ครั้ง
นางสาวอานีรา ยูโซะ
พนักงานด้านกฎหมาย

          ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพื่อมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล รายละเอียดตามประกาศฯ ดังแนบ