ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
12 พ.ค. 66 เวลา 15:36 น. 3,378 ครั้ง
นางสาวอานีรา ยูโซะ
พนักงานด้านกฎหมาย

          ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส นำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล รายละเอียดตามประกาศฯ ดังแนบ