การประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
18 ม.ค. 66 เวลา 17:44 น. 5,388 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

นางสาวสมปรารถนา เสนาบวร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวสารีนา ยีมาแน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายเรวัฒน์ รินวงษ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2565 ณ โรงเรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา