กลุ่มแผนงานและยุทธสาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม “เยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”รุ่นที่ 1
17 ก.พ. 66 เวลา 09:50 น. 2,505 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566  นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและยุทธสาสตร์ เป็นผู้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม “เยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 293 คน