งานแถลงผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร สรุปผลการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
19 ก.ย. 66 เวลา 11:02 น. 14 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร สรุปผลการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี