ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
21 ก.พ. 66 เวลา 11:03 น. 3,899 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ที่ 56/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนศรสมบูรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส   สนามสอบโรงเรียนมุสลิมตากใบ อำเภอตากใบ และ สนามสอบโรงเรียนดารุลฟุรกอน อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส