ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด
19 ก.ย. 66 เวลา 11:41 น. 18 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด ณ โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ อำเภอบาเจาะ และ โรงเรียนดาริลรอฮีม อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส