โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรม พัฒนาทางวิชาการด้านพื้นฐานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
29 ก.ย. 66 เวลา 17:50 น. 1,770 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 นายเชาวน์เพชร  เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมพบปะ เยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรม พัฒนาทางวิชาการด้านพื้นฐานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพอำเภอบาเจาะ ตำบลลูโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส