โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรม พัฒนาทางวิชาการด้านพื้นฐานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
29 ก.ย. 66 เวลา 17:54 น. 175 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นายภิญญา  รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรม พัฒนาทางวิชาการด้านพื้นฐานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพอำเภอบาเจาะ ตำบลลูโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส